OBJEKTIF PENUBUHAN

Kelab Alumni & Rakan Imtiaz Besut

TUJUAN/MATLAMAT Tujuan Pertubuhan adalah seperti berikut:

1. Menyatu padukan bekas pelajar-pelajar & rakan-rakan Imtiaz Besut

2.Memupuk semangat persahabatan dan persefahaman di kalangan ahli

3.Memupuk perpaduan nasional serta mempertingkatkan hubungan persahabatan dan semangat kekitaan melalui progam-program pertubuhan

4.Mengadakan pertandingan, kerjasama atau gabungan dengan pertubuhan-pertubuhan berdaftar yang mempunyai tujuan yang sama

5.Mengambil bahagian dalam rancangan pembangunan dan kebajikan yang akan memberi faedah kepada ahli pertubuhan, masyarakat dan institusi

6.Menjaga kebajikan am ahli-ahli